103
(SCI)
A nocturnal cursorial predator attracts flying prey with a visual lure
Animal Behaviour
Shichang Zhang, Hong-Lin Chen, Kuan-Yu Chen, Jian-Jun Huang, Chia-Chen Chang, Dakota Piorkowski, Chen-Pan Liao, I-Min Tso*
2015-04-00
Corresponding Author
English