103
Roles of carbonic anhydrase 8 in neuronal cells and zebrafish.
Biochimica et Biophysica Acta
Min-Syuan Huang, Tze-Kai Wang, Yi-Wen Liu, Yi-Ting Li, Tang-Hao Chi, Chih-Wei Chou, Mingli Hsieh*.
2014-09-00
1840
2829~2842
14
Corresponding Author
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24794067