:::

Courses

:::

Riki / 輔系學分生科系輔系必修科目表(不分組)► 檔案下載

分類 科目 學分 備註
必修課程 普通生物學(一) 3  
  普通生物學實驗(一) 1  
  普通生物學(二) 3  
  普通生物學實驗(二) 1  
  遺傳學 3  
  生態學 3  
選修課程 遺傳學實驗 選修科目至少修習6學分 
  生態學實驗 1  
  分子生物學 3  
  分子生物學實驗 1  
  演化學  
輔系畢業資格學分數:20學分
cron web_use_log